Leven en werken vanuit vrijheid, vrij zijn, vrij leven, vrij staan,vrij doen en laten en naartoe gaan naar waar jij wilt, wanneer jij wilt, dit hoeven geen continue grandioos dure reisjes te zijn, het kleine plezier van vrij te zijn en vrij te bewegen zonder het gevoel te hebben te verkeren en opgesloten te zitten in een vaste context, een vast stramien, een vaste structuur en hierarchie waar je het grootste gedeelte van je tijd en energie spendeerd en je toch nooit geheel gelukkig,bevredigd en voldaan voelt, precies of er mist altijd nog een puzzelstukje..


 ik ben van mening dat je kan leven vanuit passie en diepgang dat je dan geen gewoon maar een buitengewoon leven beleefd, waar je dag in dag uit zin en enthousiasme voor opbrengt omdat het je energie geeft en doed leven, het zet je in verlangen naar opstaan beleven en ervaren dat wat zich dan voortzet of opnieuw aandiend, uiteraard zou het niet geheel integer zijn dat het allemaal rozenkleur en manenschijn is, uiteraard is en blijft er het donkere aspect dat zich frequent zal blijven aandienen, uiteraard its part of life, maar dat stukje zal veel gedimder zijn dan bij vele andere mensen hun leven, alternatieve leefwijze en levensstijl, je eigen pad crieeren,vormgeven en bewandelen, das waar ik voor kies en verder tot expansie blijf brengen, with magic,mystic,power,courage,flowers and a lot of love and passion.