De stiltewandeling die ik had meegedaan onder begeleiding, was een bijzondere ervaring omdat we van nature normaal automatisch beginnen te praten en blijven praten. Bewust in stilte rondwandelen met een paar mensen of in groep en tussentijds mindfulness activiteiten doen en zingen bijzonder krachtig, je voelt toch de samenhorigheid omdat je de mensen rondom jou ziet en voelt en toch geeft het ook iets krachtig terug op individueel gebied, omdat je echt terug in verbinding komt en treed met de natuur, de omgeving, en de kracht in jezelf.