Ego,ziel:

Jou ego is tijdelijk van aard dat weet je, identificatie met je ego is voor jou daarom minder van belang, het goed laten voelen is dus ook iets dat voor jou niet zozeer of in mindere mate van belang is, je bent minder gehecht aan je ego dan andere mensen, omdat identificatie met je ego overeenstemt met het streven naar de normen van de maatschappij, en jij wilt handelen en leven vanuit jou ziel, vanuit jou kern van licht en liefde.  Jij bent je ervan bewust dat dit lichaam achterblijft, en je ziel overblijft en de reis verderzet.

Filosofische benadering:

Een Oude ziel bestaande uit onvoorwaardelijke liefde , hij/zij wilt die onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijk doorgeven, maar dit wordt verdrongen en verwrongen door een maatschappij die voor de oude ziel nogal harteloos, verdeeld, angstig , vijandig kan overkomen en voelen. 

Hierdoor krijgt de oude ziel mogelijk het gevoel, moeilijk in een systeem, structuur, hiërarchie, samenleving te passen doordat men niet geheel zichzelf kan en mag zijn, dat men niet volledig vanuit zijn/haar ware kern kan en mag delen , geven en terug ontvangen.

Zaken worden beperkt tot niet aanvaard, zelfs afgestraft door manipulatie, uitsluiting en pesterijen. Hierdoor kan een oude ziel afwijzing en pijn ervaren dit kan gepaard gaan met eenzaamheid en achterdocht doordat zijn authenticiteit niet geheel tot uiting, expressie kan komen op het aardse leven, waardoor er terug een soort heimwee gevoel kan ontstaan naar zijn vroegere thuis waar het wel mogelijk was in de authentieke kracht en energie te staan, te handelen, te zijn en te wezen, dat het gewoon kan en mag stromen, dat men mag zijn wie men is, en dat gevoeligheid en heldervoelendheid niet oppervlakkig wordt gelabeld en afgestraft bij mannen met bv etiketten en labels van janet en homo, dat ze terug in een ruimte, wereld komen op een plek waar er niets mis is, waar er geen goed of fout bestaat, waar men alleen liefde kent en erkent. Dichtbij je gevoelens staan en hier bewust van zijn en bewust naar handelen is erg belangrijk en zorgt voor zeer mooie mogelijkheden en voordelen tegenover mensen die dit afstoten, onderdrukken , niet willen zien of voelen, je mist een groot stuk van je hele belevenis hierdoor, bewuster en aandachtig leven kan een leven, meerdere levens ,de samenleving ,maatschappij en de wereld positief beïnvloedden en mogelijkerwijs ook veranderen ten voordelen van het goede wat ten goede komt van de liefdevolle kant op alle gebied en waardoor de angstige kant wordt ingeperkt , deels , volledig kan verdwijnen. Dit kan een zeer mooie shift teweegbrengen op individueel en collectief niveau want alle individuele veranderingen klein of groot dragen ook bij aan het collectieve veld en de collectieve energie.

Ben je benieuwd geworden naar de typische eigenschappen, karaktertrekken van een oude ziel? Ontdek ze hieronder, ik heb er een aantal voor jullie opgesomd:

 • Ik hou van mijn eigen plaats, zo kan ik ontladen en opladen, zo begrijp ik dingen die niet begrepen kunnen worden in een drukke omgeving (her evalueren en integreren van opgedane kennis, ervaringen, eerdere belevenissen).
 • In plaats van rond te hangen met mensen die mij nog meer alleen doen voelen, prefereer ik een aantal individuen die mij aanmoedigen en koesteren om mijn authentieke oude ziel te zijn die ik ben.
 • volgen van je eigen interesses en geen probleem om het alleen te volgen, zelfvoorzienend: live and let life, hun weg, mijn weg, omdat de interesses van een oude ziel afwijkend kunnen zijn van andere mensen kan men gezien worden als raar, terwijl jij net dezelfde opinie en mening van andere mensen kunt hebben, omdat zei jou niet begrijpen en jij hen niet.
 • ik prefereer en ik geniet van gezelschap van oudere mensen door hun kennis en ervaring gedurende hun leven.
 • ik spendeer veel tijd thuis, als ik uit huis ga is dat meestal voor iets dat mij verrijkt en mijn gedachten stimuleert, of mij op de proef zet, test, uitdaagt.
 • kennis, wijsheid en karakter is wat voor mij telt, niet materialisme zoals luxe artikel om te laten zien dat ik ertoe doe en het waard ben.
 • Je streeft naar diepe verbindingen en relaties met andere, hierdoor kan het zo zijn dat jou intieme kring beperkt is in omvang en grootte.
 • Tijd voor jezelf in de natuur, thuis, aan het strand om jezelf te ontdoen en te detoxen van andermans energieën.
 • Persoonlijke- en spirituele groei zijn essentieel voor een betekenisvol leven.
 • Ervan houden anderen te helpen of te adviseren en naar anderen te luisteren: anderen weten jou vaak te vinden op dat gebied, als je niet in balans bent bestaat het gevaar dat je door andere kan worden leeggezogen.
 • Idealistisch ingesteld.
 • Niet snel om hulp vragen, ze lossen het zelf wel op, ook vaak op cruciale momenten.
 • Rustig, wijsheid uitstralen, ver voorruitlopen op hun leeftijd, weinig feeling met materialisme, grotere behoefte tot eigentijd, eenzaamheid, verlangen naar liefde, grote vorderingen maken in bewustzijn, behoefte tot zelfontwikkeling.
 • Willen leven vanuit bezieling en liefde.

Tips:

 • zoek gelijkgestemde contacten die hetzelfde voelen en ervaren als jij of tot op een bepaald niveau om eenzaamheid tegen te gaan, het is vooral helpend als je over zaken kunt praten waar je behoefte aan hebt, die andere mensen afkaatsen of geen interesse voor hebben, je kunt naar spirituele bijeenkomsten, centra en events gaan, of hulp aan jou engelen en gidsen vragen om jou in contact te brengen met gelijkgestemden.
 • Probeer je te richten op wat goed gaat in je leven en waar je dankbaar om bent, focus je niet te veel op het negatieve, voed het positieve. Visualisatie meditaties van hoe jij de aarde voor je ziet in verbinding en liefde kan ook zeer bekrachtigend en vreugdevol in en doorwerken.

Afsluitende quote:

er is een speciaal soort persoon in onze wereld die zich alleen en geïsoleerd bevindt, bijna sinds zijn geboorte. eenzaam bestaan ​​komt niet voort uit een  voorkeur of een antisociaal temperament, ze zijn gewoon oud. oud van hart, oud van geest en oud van ziel, deze persoon die zijn kijk op het leven enorm anders en volwassener vindt dan de mensen in zijn buurt.