Al vanaf wij geboren worden krijgen wij te maken met indoctrinaties van beperkingen,regels,limieten,tekorten,angsten, hierdoor zijn wij eigenlijk niet oneindig en worden wij deels onderdrukt in een samenleving, deze overtuigingen zijn diep ingeburgerd in onderwijs, de wet, werkcontexten,tv programma’s, radio,kranten,social media, politiek, niet dat dat allemaal slecht is, maar bepaalde aspecten daarin zorgen voor limitaties en tekortkomingen,onrecht,disbalans,haat,onmacht,conflict,…. Al deze boodschappen,boodschappers,vervrongen kennis kan zich nestelen in jou systeem met als gevolg, je leeft volgens verkregen info van andere en de buitenwereld door allerlei herhalingen en programmaties van boodschappen en info die zich hebben genesteld in jou brein,bewust en onderbewustzijn en dat bepaald jou realiteit denk en voelwijze,visie op de samenleving en de wereld grotendeels. Veel wat wordt gezien als waarheid en betrouwbaarheid mag men gerust opvatten en opnemen met een korrel zout, heel veel zaken zijn gemanipuleerd en de mens is ook voor een stukje ontdaan,verleerd om kritisch voor zichzelf te denken en zijn/haar eigen waarheid te bepalen en dit niet door andere te laten invullen,opdringen.


Als bewustzijnscoach help ik jou uiteraard graag af van programmaties die jou niet dienen,vanuit samenleving,omgeving,vrienden,kenissen,familie,school,werkcontexten,verleden…ruzies,afwijzingingen,trauma’s,blokkades, komt allemaal voort uit ervaringen en gebeurtenissen die jou niet meer dienen,van dienst zijn.  ik help je met je bewustzijn verhogen zodat jij vrijer en meer voluit kan leven, met weinig tot geen limieten en beperkingen waarin jij je volle potentieel kan ervaren en beleven wat je meer passie,geluk en levensvreugde zal doen geven, de mens streeft altijd naar geluk en welvaard in alles wat hij/zij doed, gun het jezelf, geef jezelf dit als cadeau, laten we kenismaken en voel dan bij jezelf of dit goed voelt en je dit samen met mij wenst aan te gaan, wat heb je met een gratis intake te verliezen? Enkel een beetje tijd en energie in mijn opinie.


Verwacht geen mirakels na 1 sessie, sommige zaken zijn zo diep ingeworteld dat dit tijd,inzet en inspanning vraagt, de eerste stap is altijd bereidheid tot verandering, de 2e stap is actie,zonder actie veranderd er niets.